Система

Системата за музикално обучение разработена от Борда на Кралските Музикални училища е структурирана в 8 нива- от начинаещи до напреднали. Няма възрастови ограничения, подходяща е както за деца, така и за възрастни.

Подготовката за всяко ниво е с продължителност една година, но музиканти с повече ентусиазъм биха могли да вземат и по две. В края на учебната година се провежда годишния изпит в София пред английски изпитващи от Борда на Кралските музикални училища (ABRSM). Дипломите се издават в Лондон и се получават след 3 до 4 месеца.

Обучението включва две основни части-  по инструмент и музикална теория. Съответно и два вида изпити:

Практически изпит– по музикален инструмент (китара), включващ и слухов тест според изискванията на Борда на Кралските музикални училища.

Теоретичен изпит– общ за всички инструменти. Включва теоретични знания и практически умения, необходими за по-пълното разбиране на музиката.

Обучение по инструмент (китара)

Обучение по музикална теория