Китара

Системата на обучение по китара на Английските Кралски музикални училища е структурирана в 8 нива (грейда). Всеки грейд има сходна структура, като сложността постепенно се увеличава.

Системата включва обучение в 4 основни области:

  • Музикални пиеси

В детайли се изучават три пиеси представящи основни епохи в музиката – Ренесанс/Барок, Класика/Романтизъм, Съвременна музика. Това обогатява музикалната култура и дава възможност на преминалите обучение в школата да свирят с лекота разнообразен репертоар.

  • Технически упражнения

Усвояват се определени умения свързани с техническите предизвикателства на пиесите, които се изучават във всяко ниво. Така се постига едновременно техническо и музикално развитие на ученика във всяко следващо ниво.

  • Четене на нотен текст от пръв поглед (прима виста)

Четенето от пръв поглед е умение, което се развива целенасочено и паралелно с останалите. То е от голямо практическо значение за музикантите. И в това отношение програмата на Кралските музикални училища е добре структурирана и дава отлични резултати.

  • Слухов тренинг

Слуховия тренинг е част от обучението по китара и включва 4 основни елемента:

– разпознаване и възпроизвеждане на ритъма,

– възпроизвеждане на мелодия,

– упражнения за музикална памет

–  упражнения за разпознаване на основните елементи на музиката и характеристиките на различните музикални епохи.

Слуховия тренинг е интегрална част от програмата на Кралските училища за обучение по музикален инструмент и е изцяло синхронизирана с останалите части на изпита за всеки грейд.