Музикална теория

Обучението по теория на музиката в Кралските музикални училища следва линия на развитие от придобиване на комплексни знания към постепенно усвояване на тяхното практическо приложение.  Съответно ниските грейдове включват повече нови знания, а по-високите повече задачи за прилагане на тези знания за композиране и музикален анализ.

Структурата на теоретичните изпити до грейд 5 е сходна и се състои от 5 типа задачи. Освен задачи за основни понятия,  интервали и акорди,  нотопис,  хармония, контрапункт и музикален анализ са включени и задачи за креативност. Всеки следващ грейд надгражда и допълва предишния. Това дава стабилна основа и дълбоко разбиране за градивните елементи на музиката и тяхното използване, което е задължително условие за сериозното обучение по всеки музикален инструмент..

Препоръчително е подготовката по теория да върви паралелно с обучението по музикален инструмент.

Въпреки, че музикалната теория не е задължителен елемент в началото, от определен етап на обучениет това се променя. Студентите не могат да се явят на изпит по китара след грейд 5 ако не са издържали преди това изпит по теория минимум грейд 5.

Имайки предвид, че обучението за всеки грейд е около 1 учебна година, добре е обучението по теория и музикален инструмент да вървят паралелно.

Изпита представлява тест. Решава се без помощта на музикален инструмент и включва 5 задачи. Изпълнява се за определено време, което се увеличава в по-високите грейдове.

Обучението по музикална теория в школа по китара Ла Мажор включва паралелно  усвояване на необходимите знания за всяко ниво и упражнения за практическото им приложение. Решаването на тестове от предишни години затвърждава знанията и гарантира успех на годишните изпити