Уроци за деца

„Shadow of a child on an adult’s hands“ снимка: Mega Bu7

Уроците за деца са едно от най-големите предизвикателства за всеки учител. Като психолог и преподавател  се ръководя от убеждението, че обучението по музика не може да бъде отделено от цялостното развитие на детето и оформянето му като личност.

Уроците по китара в школа по китара „Ла Мажор“ подпомагат музикалното израстване на детето, но също така формират у него добър вкус към музиката, умения за системна работа, самодисциплина, търпение и внимание към детайлите.

Музиката е универсален език. Изучаването му дава на вашите деца по-добри социални умения и повече възможности. Дори да не станат професионални музиканти, заниманията по китара и придобитата култура ще подпомогнат бъдещото им лично развитие и реализация.

В работата си съм адаптирал добрите школи и практики за работа с деца- свобода да изразяват себе си, подкрепа, съобразяване с индивидуалните нужди, систематичност и удовлетвореност от постигнатото. Уроците стимулират въображението, имат игрови елементи, не натоварват детето и за кратко време дават видим резултат.